Valmiuksia lapsen turvalliseen tiellä liikkumiseen

Lasten liikennekaupunki tarjoaa lapsille turvalliset ja konkreettiset puitteet harjoitella liikenteessä toimimista lapsen kehitystasolle sopivalla tavalla, kokemalla, tekemällä ja leikinomaisesti.

Lapsi on aikuista onnettomuusalttiimpi liikenteessä, koska

  • hän katselee maailmaa eri perspektiivistä ja hänen saattaa olla vaikea havainnoida liikenteen monimutkaisia tilanteita oikein.
  • hänellä on vähemmän kokemusta liikenteessä toimimisesta ja näin ollen kyky ennakoida tapahtumia on heikompi.
  • liikenteen ohjauksessa käytettävät symbolit saattavat olla hänelle vieraita ja vaikeita ymmärtää.
  • hänen on vaikea arvioida lähestyvän auton nopeutta ja etäisyyttä oikein tai kuulon perusteella arvioida mistä suunnasta auto on lähestymässä.
  • hän toimii impulsiivisesti ja esimerkiksi pallopelistä innostuessaan saattaa juosta pallon perässä autotielle muistamatta siellä vaanivia vaaroja.
  • hänen näkökenttänsä on kapeampi kuin aikuisella ja hän myös helposti unohtaa ympäristön kohdistaessaan huomionsa käsillä olevaan kiinnostavaan asiaan, kuten vaikkapa tiellä loikkivaan sammakkoon.
  • hänellä on liian optimistisia käsityksiä autoilijoiden toimintamahdollisuuksista.
Lasten liikennekaupungissa tutustutaan liikenteeseen autoilijan näkökulmasta ja samalla kertyy kokemusta liikenteessä toimimisesta. Tutuiksi tulevat paitsi liikennemerkit ja –säännöt, myös havainto siitä, miten moneen asiaan autoilijan on samaan aikaan kiinnitettävä huomiota ja miten pienikin huomion herpaantuminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. 

Vanhemman antama malli on lapselle tärkeä

Liikennekaupungissa vanhempi voi lähteä lapsen ”apukuskiksi” ja liikenteessä liikkumisesta on näin luonteva keskustella ajon lomassa. Tilanteita voi myös peilata lapselle tuttuihin reitteihin, kuten lapsen koulutiehen, ja vaikeita asioita pääsee harjoittelemaan useamman kerran.

Lue lisää lapsista liikenteestä ja liikenneturvallisuudesta liikenneturvan sivuilta.